เกี่ยวกับคอนเเทคเลนส์

แนวคิด

ถามตอบเรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์

ถามตอบเรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์

1 อายุเท่าไรจึงจะเริ่มใส่คอนแทคเลนส์ได้

ตอบ ถ้ามีความจำเป็นต้องใส่คอนแทคเลนส์ แม้แต่เด็กเล็กที่มีค่าสายตาผิดปกติมากๆก็สามารถใส่ได้ภายใต้การดูแลของจักษุแพทย์ อย่างไรก็ตาม เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่ในการใช้คอนแทคเลนส์ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่กระจกตา ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย

2 คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มทำมาจากอะไร

ตอบ ปัจจุบันคอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มทำมาจากสารโพลีเมอร์ที่อมน้ำ ทำให้สบายตาขณะใส่ และออกซิเจนผ่านไปกระจกตาได้มากขึ้น คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มรุ่นใหม่จะมีส่วนประกอบของน้ำมากถึง 40-70 เปอร์เซ็นต์

3 สามารถใช้เบอร์แว่นตาไปซื้อคอนแทคเลนส์ได้หรือไม่

ตอบ ไม่แน่เสมอไป เพราะคอนแทคเลนส์มีความโค้งที่ต้องเหมาะกับกระจกตาของแต่ละคน ไม่คับหรือหลวมเกินไปและค่าสายตาที่เกิน 4.00D ขึ้นไป ต้องปรับขนาดของกำลังคอนแทคเลนส์

4 ใส่คอนแทคเลนส์ขณะว่ายน้ำได้หรือไม่

ตอบ ไม่ควร เนื่องจากอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่กระจกตาได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าจำเป็นต้องใช้ควรใส่แว่นกันน้ำทับอีกครั้ง

5 ควรใช้คอนแทคเลนส์ชนิดไหนดี

ตอบ โดยทั่วไปมักแนะนำให้ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม เพราะผู้ใช้จะสบายตาตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มใส่ แต่การใส่คอนแทคเลนส์แบบแข็งก็มีข้อดีที่อายุการใช้งานนานกว่า แต่ต้องใช้ระยะเวลาปรับตัวนาน

6 ใส่คอนแทคเลนส์เจ็บหรือไม่

ตอบ ไม่ เมื่อใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มจะสบายตา และคนอื่นจะมองไม่เห็นว่าใส่เลนส์อยู่ถ้าไม่ได้สังเกต

7 จำเป็นต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อนเข้านอนหรือไม่

ตอบ จำเป็น แม้ว่าปัจจุบันคอนแทคเลนส์บางชนิดจะสามารถใส่ขณะหลับได้ แต่การถอดคอนแทคเลนส์ก่อนนอนจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อที่กระจกตาได้มาก

8 ต้องเปลี่ยนคอนแทคเลนส์บ่อยแค่ไหน

ตอบ ขึ้นกับชนิดคอนแทคเลนส์ที่ใช้และการดูแลรักษา ปัจจุบันมีหลายชนิด เช่น คอนแทคเลนส์รายวัน รายสองสัปดาห์ หรือรายเดือน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์นานเกินกว่าที่แพทย์กำหนด คอนแทคเลนส์รายวันก็ไม่ควรนำมาใส่ใหม่

9 จำเป็นต้องตรวจตาก่อนใช้คอนแทคเลนส์หรือไม่

ตอบ จำเป็น การพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาก่อนใช้ ทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้มากขึ้น และเพื่อได้รับคำแนะนำในการใส่และการดูแลรักษาที่ถูกต้องอีกด้วย

10 ถ้าใส่คอนแทคเลนส์ แล้วเกิดภาวะตาแห้งจะมีผลอย่างไร

ตอบ ถ้ากะพริบตาน้อยเกินไปจะทำให้มองภาพไม่ชัด และรู้สึกระคายเคืองตา ควรกระพริบตาอย่างน้อยทุก 5 วินาที และใช้คอนแทคเลนส์ที่มีสารให้ความชุ่มชื่นในเนื้อเลนส์ และใช้น้ำตาเทียมร่วมด้วย

11 ถ้ามีภาวะตาแห้งอยู่ก่อน สามารถใช้คอนแทคเลนส์ได้หรือไม่

ตอบ ใช้ได้ แต่ควรใช้คอนแทคเลนส์ที่มีสารให้ความชุ่มชื่นในเนื้อเลนส์ เพื่อความสบายตาและควรใช้คอนแทคเลนส์ในระยะเวลาที่จำกัด และใช้น้ำตาเทียมร่วมด้วย ควรพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุตาแห้ง และรักษา

12 ดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ได้อย่างไร

ตอบ สำหรับคอนแทคเลนส์ราย 2 สัปดาห์ หรือรายเดือน ควรทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ทุกวันด้วยน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ กำจัดไขมันและคราบโปรตีนที่เกาะบนผิวเลนส์ ถ้ามีสิ่งสกปรกมากจะทำให้คอนแทคเลนส์ไม่อมน้ำ เกิดอาการระคายเคือง มองไม่ชัด และอาจเกิดการติดเชื้อ

13 คอนแทคเลนส์สามารถหลุดเข้าไปหลังลูกตาได้หรือไม่

ตอบ ไม่ ลูกตามีเยื่อบุตาขาวคลุมอยู่ คอนแทคเลนส์จึงเข้าไปด้านหลังลูกตาไม่ได้ ถ้าใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม เลนส์จะเคลื่อนไปอยู่บนกระจกตาตรงกลางเองเวลากะพริบตา

14 คอนแทคเลนส์ป้องกันรังสียูวีได้หรือไม่

ตอบ คอนแทคเลนส์ที่มีจำหน่ำยอยู่ในตลำด มีทั้งที่ผสมและไม่ผสมสำรป้องกันรังสียูวี แต่ไม่มีคอนแทคเลนส์ที่ป้องกันรังสียูวีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่สำมำรถใช้แทนแว่นกันแดดได้ แนะนำให้ใส่แว่นกันแดดทับอีกครั้งในเวลำที่อยู่กลำงแสงแดดจ้ำ เช่น ขับรถ, ไปทะเล

15ทราบได้อย่างไรว่าคอนแทคเลนส์ที่ใส่อยู่ใช้ไม่ได้แล้ว

ตอบ คอนแทคเลนส์ที่ต้องเปลี่ยนคือ เมื่อใส่แล้วทำให้มองภาพไม่ชัดเจน ระคายเคืองตา หรือคอนแทคเลนส์เปลี่ยนสีไป ควรเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ทันที หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้งานของเลนส์

16 คอนแทคเลนส์หลุดได้หรือไม่

ตอบ ปกติแล้วคอนแทคเลนส์จะอยู่กับที่ อย่างไรก็ตาม ในบางภาวะอาจจะหลุดได้ เช่น ลมแรงมากๆ และตาแห้ง หรือการขยี้ตาแรงๆ

17 ทำไมใส่คอนแทคเลนส์ขณะอยู่บนเครื่องบินแล้วรู้สึกไม่สบายตา

ตอบ เนื่องจากความชื้นในอากาศในเครื่องบินต่ำทำให้มีภาวะตาแห้ง เกิดอาการระคายเคืองตาได้ การใช้น้ำตาเทียมจะช่วยลดอาการระคายเคืองตาได้ ถ้ามีอาการมากควรถอดคอนแทคเลนส์และใช้แว่นตาแทน

18 ถ้าเคยทำเลสิก (LASIK) มาก่อนสามารถใช้คอนแทคเลนส์ได้หรือไม่

ตอบ ได้ แต่อาจจะต้องใช้คอนแทคเลนส์แบบพิเศษที่เหมาะกับรูปร่างกระจกตาที่เปลี่ยนไป ควรปรึกษาจักษุแพทย์

19 ถ้าจำเป็นต้องใส่คอนแทคเลนส์ในบางโอกาสไม่เกินสองครั้งต่อสัปดาห์ ควรใส่คอนแทคเลนส์แบบใด

ตอบ คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มที่เหมาะในการใส่ในบางโอกาส เช่น คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มแบบเปลี่ยนรายวันจะสะดวกในการใช้ ใส่แล้วสบายตา

20 คอนแทคเลนส์แบบใช้แล้วทิ้งสามารถนำมาใช้ได้อีกหรือไม่ ถ้ายังไม่มีอาการระคายเคืองขณะใส่

ตอบ ไม่ควร การกำหนดระยะเวลาในการใช้คอนแทคเลนส์แบบใช้แล้วทิ้งนั้น เพื่อป้องกันอาการตาแห้ง ระคายเคืองตา ภูมิแพ้ลูกตา และสิ่งสกปรกตกค้างที่คอนแทคเลนส์

21 การใส่คอนแทคเลนส์ปลอดภัยหรือไม่

ตอบ โดยทั่วไปแล้ว การใส่คอนแทคเลนส์ค่อนข้างปลอดภัย ถ้าได้รับคำแนะนำและการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์เป็นอย่างดี ตลอดจนใส่ตามระยะเวลาที่แนะนำ ผู้ใช้ควรล้างมือฟอกสบู่ก่อนจับต้องคอนแทคเลนส์ทุกครั้ง และที่สำคัญไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นอนข้ามคืน

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ ACUVUE® ใช่หรือไม่