เพราะดวงตา คือธรรมชาติ

คอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ น.59/2553, น.2/2554
ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus CONTACT LENSES
คอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 วัน
1 DAY ACUVUE MOIST CONTACT LENSES น.48/2553, น.40/2553
คอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 วัน
1 DAY ACUVUE DEFINE CONTACT LENSES
น 48/2554
คอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 วัน
1 DAY ACUVUE MOIST FOR ASTIGMATISM CONTACT LENSES น.25/2554