เพราะดวงตา คือธรรมชาติ

คอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ น.59/2553, น.2/2554
ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus CONTACT LENSES
คอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 วัน
1 DAY ACUVUE MOIST CONTACT LENSES น.48/2553, น.40/2553
คอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 วัน น.38/2557
1 DAY ACUVUE DEFINE Brand Contact Lenses with Lacreon
คอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 วัน
1 DAY ACUVUE MOIST FOR ASTIGMATISM CONTACT LENSES น.25/2554

*หมายเหตุ: คอนแทคเลนส์มีส่วนผสมของสารป้องกันยูวีเอและยูวีบี แต่ไม่สามารถทดแทนการใส่แว่นกันแดดได้ เพราะคอนแทคเลนส์นั้นไม่สามารถครอบคลุมดวงตาและบริเวณโดยรอบทั้งหมด จึงควรที่จะสวมแว่นกันแดดควบคู่ไปด้วย