• โลกของคุณ อิสระของชีวิต

  เริ่มต้นชีวิตรั้วมหาวิทยาลัย

  ประสบการณ์ชีวิตใหม่
  ที่เต็มไปด้วยสีสัน

 • โลกของคุณ อิสระของชีวิต

  เลือกและทำให้ดีที่สุด

  เพราะครั้งแรก...
  เกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียว

 • มองโลก ด้วยมุมมองใหม่ๆ

  เริ่มงาน

  ด้วยความพร้อมและมุ่งมั่น

 • มองโลก ด้วยมุมมองใหม่ๆ

  วิ่ง...

  ให้ไกลกว่าจุดหมายที่เคยไป

 • มองโลก ด้วยมุมมองใหม่ๆ

  การท่องเที่ยว
  ช่วยค้นหาความหมายดีๆ
  ให้ชีวิตได้เสมอ

ลองเลือกคอนแทคเลนส์ ที่เหมาะกับคุณ

blue-arrow