ACUVUE® VITA™ คอนแทคเลนส์รายเดือน

ACUVUE® VITA™ คอนแทคเลนส์รายเดือน

leaflet_01.jpg

leaflet_02.jpg

leaflet03.jpg

leaflet_04.jpg

leaflet_05.jpg

leaflet_06.jpg

มองหา ACUVUE®

        

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ คำแนะนำ: การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น คำเตือน การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ผิดวิธีมีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียอย่างถาวรได้ ข้อห้ามใช้ 1.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาใช้งานที่กำหนด 2.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น 3.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอน ถึงแม้จะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน ข้อควรระวัง1.ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัส 2.ควรใช้น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่ใหม่ และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับเลนส์สัมผัสทุกครั้งที่แช่เลนส์สัมผัส และแม้ไม่ใส่เลนส์สัมผัส ควรเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวัน 3. ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน 4.ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำเพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้ 5.ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์ 6.หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมากหรือตาแดง ให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว 7.ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน น.34/2562 ฆพ.96/2563

ผู้นำเข้า บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 106 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  โทร  001 800 156 207 8225