นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด: เมษายน 2560

บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เราจัดเก็บ ใช้งานและเปิดเผยข้อมูล นโยบายความเป็นส่วนตัว การดำเนิน การของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เราหรือผู้ให้บริการของเราจัดเก็บผ่านทางเว็บไซต์หรือคุณลักษณะของเว็บ (อย่างเช่น เว็บไซต์บนมือถือ หรือแอปพลิเคชั่น) ซึ่งดำเนินการและควบคุมโดยเรา ซึ่งท่านสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ (แต่ละส่วนเรียกว่า "ไซต์") ในการ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้การเก็บข้อมูล
ข้อมูลจากท่าน

บางส่วนของเว็บไซต์อาจจะมีการร้องขอให้ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะได้รับประโยชน์บางประการ (เช่น การสมัครรับ จดหมายข่าว เคล็ดลับ/ข้อมูล หรือการดำเนินการกับคำสั่งซื้อ) หรือให้เข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่าง (เช่น การพนันหรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ) คำอธิบาย ฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้จะถูกนำไปประมวลผล ใช้งาน เปิดเผยหรือเก็บรักษาไว้ ซึ่งอยู่ในคำชี้แจงเรื่อง ความเป็นส่วนตัว ณ จุดที่ทำการเก็บข้อมูล ท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นและข้อมูลที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ หรือ ไม่ให้

เราอาจรวมข้อมูลที่ท่านส่งให้เข้ากับข้อมูลที่เราจัดเก็บจากท่าน ไม่ว่าจะผ่านทางออนไลน์หรือออฟไลน์ ซึ่งรวมไปถึง ข้อมูลประวัติการซื้อสินค้า เป็นต้น เราอาจจะรวมข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่นๆ เช่น บริษัทในเครือจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน แหล่งข้อมูลที่เข้าถึง ได้โดยสาธารณะ (รวมถึงข้อมูลที่ได้มาจากประวัติบนสื่อสังคมของท่าน) และบุคคลที่สาม

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ ACUVUE® ใช่หรือไม่