ACUVUE® VITA® for Astigmatism คอนแทคเลนส์รายเดือน สำหรับสายตาเอียง

ACUVUE® VITA® for Astigmatism คอนแทคเลนส์รายเดือน สำหรับสายตาเอียง

66-2-2-2-
0000257

มองหา ACUVUE®

        

อ่านคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
คำแนะนํา การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น คำเตือน การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ผิดวิธีมีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตาอย่างถาวรได้ ข้อห้ามใช้ 1.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาใช้งานที่กําหนด 2.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น 3.ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอน ถึงแม้จะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทําความสะอาดทุกวัน ข้อควรระวัง 1.ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัส 2.ควรใช้น้ำยาล้าง เลนส์สัมผัสที่ใหม่ และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสําหรับเลนส์สัมผัสทุกครั้งที่แช่เลนส์สัมผัส และแม้ไม่ใส่เลนส์สัมผัส ควรเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวัน 3. ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัส ทุกสามเดือน 4.ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำ เพราะอาจทําให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้ 5.ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์ 6.หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือ ปวดตาเป็นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมาก หรือตาแดง ให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว 7.ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน ผู้นําเข้า บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) จํากัด 134/1 ฉลองกรุง31 ลําปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร 001 800 156 207 8225 ฆพ.579/2566 TH2023-0246