Skip to main content

ค้นหา

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจัดส่ง

  • ในการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด จะส่งต่อข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้ กับร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยทางหน้าร้านจะติดต่อท่านกลับ เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ และแจ้งขั้นตอนการชำระเงิน
  • คำสั่งซื้อของท่านจะได้รับยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง เฉพาะช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ (สำหรับการสั่งซื้อในวันเสาร์ – อาทิตย์ กรุณารอการติดต่อกลับจากทางร้านในวันจันทร์ถัดไป)
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการโดยร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยทางร้านจะแจ้งระยะเวลาการจัดส่งให้ลูกค้าทราบก่อนการยืนยันการสั่งซื้อ
  • ลูกค้ายินยอมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการที่จำเป็นต่อการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อ
  • บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลของท่านแก่ผู้ให้บริการด้านต่างๆ ที่บริษัทฯ มีสัญญา เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกับการส่งเสริมการขาย เช่น การโฆษณา และข้อมูลสารสนเทศ
2020_163_acuvue_vita_bank_mpp_for_website.jpg

ACUVUE to Home สั่งซื้อสินค้าตัวอย่าง  รูปค่าสายตาสำหรับอัพโหลด
blissterbox
ข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. ลูกค้ายินยอมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการที่จำเป็นต่อการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อ
  2. บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลของท่านแก่ผู้ให้บริการด้านต่างๆ ที่บริษัทฯ มีสัญญา เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกับการส่งเสริมการขาย เช่น การโฆษณา และข้อมูลสารสนเทศ
  3. ในการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด จะส่งต่อข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้ กับร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยทางหน้าร้านจะติดต่อท่านกลับ เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ และแจ้งขั้นตอนการชำระเงิน
  4. คำสั่งซื้อของท่านจะได้รับยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง เฉพาะช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ (สำหรับการสั่งซื้อในวันเสาร์ – อาทิตย์ กรุณารอการติดต่อกลับจากทางร้านในวันจันทร์ถัดไป)
  5. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการโดยร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยทางร้านจะแจ้งระยะเวลาการจัดส่งให้ลูกค้าทราบก่อนการยืนยันการสั่งซื้อ

ข้อกำหนดในความเป็นส่วนตัว
เรียน ลูกค้าที่นับถือ
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกผลิตภัณฑ์แอคคิววิวของเรา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีการให้บริการที่ดีเสมอมา เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการที่จำเป็นต่อการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา บริษัทฯ ขอให้ท่านได้โปรดยืนยันและให้ความยินยอม ดังนี้

(i) ท่านยินยอมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บริษัทฯ และร้านค้าที่ร่วมรายการ รวบรวม และ หรือนำไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
(ii) ท่านยินยอมให้บริษัทฯ และร้านค้าที่ร่วมรายการ ติดต่อตัวแทนการให้บริการและตัวแทนการจัดส่ง เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเก็บรักษาอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของกฎหมาย
(iii) ท่านรับทราบว่าท่านสามารถขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวเพื่อความถูกต้องหรือเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านทาง Line: @acuvue
(iv) ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาต การร้องขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา ได้ ที่นี่