โรคจอประสาทตาเสื่อม

โรคจอประสาทตาเสื่อมคือภาวะที่สูญเสียการมองเห็น ซึ่งเกิดบริเวณจุดรับภาพที่เรียกว่า แมคคูล่า ในจอประสาทตา อาการจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ โดยมากจะเริ่มต้นที่อายุ 65 ปี แต่ในบางกลุ่มอาจจะพบได้เร็วกว่านั้น ถ้าในครอบครัวมีประวัติการเป็นโรคนี้มาก่อน

สาเหตุ

เมื่อจุดรับภาพมีความเสื่อม จึงทำให้การมองเห็นภาพยากขึ้น มีผลต่อการที่สมองจะแปลภาพ จอประสาทตาเสื่อมจะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้น แต่พันธุกรรม รังสียูวี การสูบบุหรี่ หรือแม้แต่ความดันโลหิตสูง
และโรคอ้วน ก็อาจมีผลเช่นกัน

ผลกระทบ

โรคจอประสาทตาเสื่อม มีอาการได้หลากหลาย แต่นหนึ่งในนั้นคือ ภาวะสูญเสียการมองเห็นโดยอาจจะมองเห็นภาพมัว บิดเบี้ยวหรือขนาดของวัตถุที่แปลกไป โรคจอประสาทตาเสื่อมมี 2 ประเภทคือ จอประสาทตาเสื่อมแบบแห้ง พวกนี้จะค่อยๆเสื่อมลง กับอีกประเภทคือ จอประสาทตาเสื่อมแบบเปียก ซึ่งจะเป็นแบบฉับพลัน

แนวทางการดูแลเบื้องต้น

การตรวจสุขภาพตา สามารถเป็นการตรวจคัดกรองโรคนี้ การพบตั้งแต่เนิ่นๆสามารถป้องกันการสูญเสียการมองเห็นหรือชะลอได้
การเลือกรับประทานอาหาร , ยา การผ่าตัด หรือการป้องกันรังสียูวี ที่ผ่านเข้าตา ก็มีส่วนช่วยป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้  แต่ถ้าอยู่ในจุดที่เสียการมองเห็นไปแล้ว ไม่สามารถรักษาให้กลับมามองเห็นอย่างปกติได้
ปัจจุบันไม่มีการรักษาใดที่สามารถรักษาจอตาเสื่อมได้ แต่พบว่าสามารถชะลออาการได้  และควรพบจักษุแพทย์