พันธกิจของเรา

รู้จักกับ Sight For Kids

รู้จักกับ Sight For Kids

Sight For Kids® ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดย Johnson & Johnson Vision และ มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร Lions Club International Foundation เป็นโครงการตรวจวัดสายตาสำหรับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสตามโรงเรียนทั่วโลก

โดยการร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา และอาสาสมัครทั่วโลก โครงการ Sight For Kids มอบบริการด้านสุขภาพตาอย่างครอบคลุมสำหรับโรงเรียนที่มีรายได้น้อย และเด็กที่ด้อยโอกาส เพื่อสร้างโอกาสในการมองเห็นโลกที่ชัดเจนให้กับชุมชนทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมคุณครูและบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความรู้ด้านสุขภาพตา เพื่อให้สามารถทำการตรวจเช็คการมองเห็น และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพตาเบื้องต้นได้

กว่า 20 ปีของโครงการ Sight For Kids ได้ร่วมมือกับชุมชนเพื่อสร้างโอกาส มอบสายตาและการมองเห็นที่ชัดเจนให้เด็กๆ ทั่วโลก

42 ล้านคน

ตรวจวัดสายตาเบื้องต้นให้เด็กทั่วโลกแล้วกว่า

3 ล้านคน

ช่วยให้เด็กเข้าถึงการตรวจวัดสายตาต่อปี

600,000 คน

เด็กได้รับการรักษาแล้ว

ให้โลกที่ชัดเจนเป็นของขวัญ

เพราะอนาคตที่สดใส มาจากสายตาที่ชัดเจน ร่วมบริจาคเพื่อมอบโอกาสในการมองเห็นโลกที่ชัดเจนของพวกเขาได้ง่ายๆ วันนี้ แค่คลิก

เราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้

พบเรื่องราวของเด็กๆ ทั่วโลก ที่ได้รับโอกาสและความหวังในการใช้ชีวิต ผ่านการเข้ารับการรักษาด้านสายตากับโครงการ Sight For Kids และเรื่องราวของอาสาสมัครทั่วโลกได้ที่นี่