เรื่องจริงของ Master R Venkatesh - เปลี่ยนโลกมัว เป็นโลกที่ชัดเจน

Master R. Venkatesh เด็กชายจากอินเดีย ผู้ประสบปัญหาต้อกระจกในเด็กขั้นรุนแรงในตาข้างซ้ายของเขาเป็นเวลาหลายปี ก่อนจะได้รับการตรวจเช็กจากครูใหญ่ Msr. Karuna Devi ผ่านโครงการ Sight For Kids ที่ช่วยเหลือในการตรวจวัดสายตาและคัดกรองเบื้องต้น คนทั่วไปอาจเข้าใจผิดว่าต้อกระจกจะเกิดขึ้นแค่ในผู้ใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กๆ ก็มีโอกาสเป็นต้อกระจกเช่นเดียวกัน และหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่อาการตาบอดในที่สุด เช่นเดียวกับ Master ที่ต้องลำบากในการใช้ชีวิตกับความผิดปกติทางสายตาตลอดวัยเด็กของเขา
 
หลังได้รับการตรวจวัดสายตาผ่านโครงการ Sight For Kids เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจกที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งส่งผลต่อดวงตาข้างซ้ายของเขา Master ได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด และได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายแก้วตาเทียม จนเขาหายขาดจากอาการต้อกระจก ทำให้เขากลับมามองเห็นโลกที่สดใสอีกครั้ง
 
วันนี้ Master ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข พร้อมกับการมองเห็นโลกกว้างอย่างขัดเจนอีกครั้ง อาการบกพร่องทางการมองเห็นของเขากลายเป็นอดีต ทำให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างชัดเจนได้ ทั้งที่บ้าน และโรงเรียน โครงการ Sight For Kids ช่วยให้วัยเด็กของเขากลับมาสดใสอีกครั้ง และเขาสามารถมองเห็นอนาคตข้างหน้าของเขาได้อย่างชัดเจน

ให้โลกที่ชัดเจนเป็นของขวัญ

เพราะอนาคตที่สดใส มาจากสายตาที่ชัดเจน ร่วมบริจาคเพื่อมอบโอกาสในการมองเห็นโลกที่ชัดเจนของพวกเขาได้ง่ายๆ วันนี้ แค่คลิก