โปรแกรมคำนวณคอนแทคเลนส์สายตาเอียง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:โปรแกรมคำนวณนี้ มีให้สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการศึกษาและความสะดวกเท่านั้น ร่วมกับการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์คอนแทคเลนส์ ACUVUE สำหรับสายตาเอียง บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ไทย)จำกัด ไม่มีส่วนร่วมในการสั่งจ่ายค่าสายตา และโปรแกรมคำนวณนี้ ไม่ได้ใช้แทนการศึกษาและการฝึกอบรมทางวิชาชีพที่เหมาะสม หรือใช้เป็นดุลยพินิจในการจ่ายค่าสายตา บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลในโปรแกรมคำนวณ ในแต่ละสถานการณ์ทางคลินิกควรพิจารณาสำหรับคนไข้ในแต่ละราย และการรักษาทั้งหมดจะพิจารณาเป็นรายบุคคล บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เมดิคอล จำกัด ไม่รับรองหรือแนะนำเทคนิคเฉพาะใดๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่ในฉลากผลิตภัณฑ์ และเทคนิคอื่นๆ อาจเหมาะสมในดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ