taginstruct.png
สภาวะแสงสว่างมาก
สภาวะแสงสว่างมาก
สภาวะแสงสว่างน้อย
สภาวะแสงสว่างน้อย

*มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการมองเห็นเมื่อเทียบกับคอนแทคเลนส์ ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR PLUS Technology

1- Cheng X, Moody K, Xu J, Lesmes L. Hofmann G, Maggio T, Johnson B. ประสิทธิภาพการมองเห็นของคอนแทคเลนส์รายวันเนื้อวัสดุซิลิโคนไฮโดรเจล. BCLA 2017 poster.

โปรดอ่านเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร (66)02-792-7300
ร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาโทร: 001-800-156-207-8225
อีเมล์ [email protected]

CCP 8985/20 JULY TAPS PP6257

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:โปรแกรมคำนวณนี้ มีให้สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการศึกษาและความสะดวกเท่านั้น ร่วมกับการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์คอนแทคเลนส์ ACUVUE OASYS 1-Day บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เมดิคอล จำกัด ไม่มีส่วนร่วมในการสั่งจ่ายค่าสายตา และโปรแกรมคำนวณนี้ ไม่ได้ใช้แทนการศึกษาและการฝึกอบรมทางวิชาชีพที่เหมาะสม หรือใช้เป็นดุลยพินิจในการจ่ายค่าสายตา บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เมดิคอล จำกัด ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลในโปรแกรมคำนวณ ในแต่ละสถานการณ์ทางคลินิกควรพิจารณาสำหรับคนไข้ในแต่ละราย และการรักษาทั้งหมดจะพิจารณาเป็นรายบุคคล บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เมดิคอล จำกัด ไม่รับรองหรือแนะนำเทคนิคเฉพาะใดๆ นอกเหนือจากที่มีอยู่ในฉลากผลิตภัณฑ์ และเทคนิคอื่นๆ อาจเหมาะสมในดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ