เงื่อนไขโปรโมชั่น:
1) สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับคูปองส่วนลด 500 บาท ทาง LINE@ACUVUE เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2) รับคูปองส่วนลด 500 บาท ได้ที่เมนู “รางวัลของฉัน (Reward)
3) ส่วนลดมูลค่า 500 บาท ใช้ลดเพิ่มเมื่อซื้อคอนแทคเลนส์ที่ร่วมรายการ 2 กล่องขึ้นไปต่อใบเสร็จ
4) ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
5) โปรโมชั่นสามารถใช้ได้ที่ร้านแว่นตาที่ร่วมรายการ ทางออนไลน์ ACUVUE® TO HOME และ ACUVUE® CHAT & SHOP
6) จำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดรายการ
7) โปรโมชั่นไม่สามารถใช้กับคอนแทคเลนส์ ACUVUE® 2, ACUVUE® 2 Define®, 1-Day ACUVUE® TruEye และ 1-Day ACUVUE® define®
8) สามารถคละรุ่นคอนแทคเลนส์ และค่าสายตาได้
9) ส่วนลดสามารถใช้ร่วมกับคูปองเงินสดที่ได้จากการแลกคะแนนสะสม เท่านั้น
10) ส่วนลด มูลค่า 500 บาท ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
11) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การรับโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
12) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ