คุณมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอนแทคเลนส์ในช่วงเวลานี้หรือเปล่า? ทางเราได้รวบรวม คำถามที่พบบ่อย มาให้คุณแล้ว

Johnson & Johnson Vision แนะนำการใช้คอนแทคเลนส์อย่างถูกต้องและปลอดภัย ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เพื่อเป็นไปตาม CREDO (CREDO คือ หลักปฏิบัติที่ทางพนักงาน ทุกคน ใน บริษัท จอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการธุรกิจมาโดยตลอด) โดยอันดับแรกที่คำนึงถึงคือ ผู้ป่วย ลูกค้า พนักงาน และชุมชน ที่ไว้วางใจในเรา ทางเรายินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนตามข้อปฏิบัติของทางสาธารณสุข เพื่อช่วยป้องกันในการแพร่กระจายของ COVID-19 โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า และดวงตา

คอนแทคเลนส์เลนส์สามารถใส่ได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงโอกาสในการสัมผัสกับเชื้อโรค เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้ใช้คอนแทคเลนส์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการใช้คอนแทคเลนส์ และการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีซึ่งแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา รวมถึงการล้าง ทำความสะอาด และเช็ดมือให้แห้ง ทุกครั้ง ก่อนสัมผัสคอนแทคเลนส์
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่ การดูแลและทำความสะอาด